• کتابخانه

  • کارگاه مخابرات و الکترونیک

  • کارگاه تراشکاری

برگزاری کلاس رفع اشکال استاد شامی

کلاس رفع اشکال دروس ریاضی مهندسی با استاد شامی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۷ ساعت ۱۷:۰۰ و ریاضی ۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۷ ساعت ۱۸:۰۰ برگزار می گردد./. بیشتر بخوانید »

امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه انتقال حرارت استاد حبیبی

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان آزمایشگاه انتقال حرارت استاد حبیبی دوشنبه مورخ ۹۵/۳/۱۷ ساعت ۱۷ برگزار می شود. بیشتر بخوانید »

برگزاری کلاس جبرانی استاد صدرآبادی

کلاس جبرانی درس کنترل پروژه با استاد صدرآبادی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ برگزار می گردد./. بیشتر بخوانید »

امتحان پایان ترم برنامه نویسی استاد شایگان مهر

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان پایان ترم درس برنامه نویسی مقدماتی استاد شایگان مهر یکشنبه ۹۵/۳/۱۶ ساعت ۱۷ برگزار می شود. بیشتر بخوانید »

امتحان پایان ترم فیزیک پیش استاد جعفری

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان پایان ترم فیزیک پیش استاد جعفری پنج شنبه مورخ ۹۵/۳/۲۰ در کلاس ۲۰۸ برگزار می شود گروه برق صنعتی ساعت ۱۳ تا ۱۵ گروه عمران ساعت ۱۵ تا ۱۷ بیشتر بخوانید »

کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتم استاد بارویی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتم استاد بارویی چهارشنبه مورخ ۹۵/۳/۱۲ ساعت ۱۵/۳۰ تا ۱۹ در کلاس ۲۰۷ برگزار می شود. بیشتر بخوانید »

امتحان پایان ترم دروس استاد موقرداودلی

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان پایان ترم درس حسابداری شرکتهای غیر دولتی و درس حسابداری شرکتهای خدماتی و بازرگانی استاد موقر داودلی بشرح زیر برگزار می شود درس حسابداری شرکتهای غیر دولتی چهارشنبه مورخ ۹۵/۳/۱۲ ساعت ۱۸ تا ۲۰ کلاس ۱۰۷ درس حسابداری شرکتهای خدماتی و بازرگانی یکشنبه مورخ ۹۵/۳/۱۶ ساعت ۱۷ تا ۱۹ کلاس ۲۰۵ بیشتر بخوانید »

امتحان پایان ترم درس مهندسی نرم افزار سیستم های کنترل استاد اسماعیل زاده

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان پایان ترم درس مهندسی نرم افزار سیستم های کنترل استاد اسماعیل زاده چهارشنبه مورخ ۹۵/۳/۱۲ ساعت ۱۴ تا ۱۶  برگزار می شود. بیشتر بخوانید »

برگزاری کلاس جبرانی استاد شامی

کلاس جبرانی درس ریاضی ۲ با استاد شامی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۰ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۰۰ درکلاس نقشه کشی برگار می گردد./. بیشتر بخوانید »