آخرین اخبار دانشگاه
  • کتابخانه

  • کارگاه مخابرات و الکترونیک

  • کارگاه تراشکاری

امتحان پایان ترم

امتحان پایان ترم ریاضی پیش دانشگاهی استاد حسن زاده درروز یکشنبه مورخ ۱۰ خرداد۱۳۹۴ ساعت ۱۶ برگزار می گردد./. بیشتر بخوانید »

قابل توجه دانشجویان استاد سلامت

امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه جوشکاری استاد سلامت درروز یک شنبه مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۷ درکارگاه جوش برگزارمی گردد./. امتحان پایان ترم درس نقشه کشی واصول cad استاد سلامت درروز جمعه مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴ درکلاس نقشه کشی برگزار می گردد./. بیشتر بخوانید »

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی مکانیک

امتحان پایان ترم درس مبانی برق استاد عزیزی روز جمعه ۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۰ درکلاس ۱۰۵ برگزار می گردد./. بیشتر بخوانید »

قابل توجه دانشجویان رشته عمران

آزمون عملی وتحویل پروژه درس نرم افزارهای متره وبرآورد استاد آذریان روز جمعه ۸ خرداد ۱۳۹۴ ازساعت ۹ الی ۱۳:۳۰ درسایت یک برگزار می گردد./. بیشتر بخوانید »

امتحان عملی استاد آذریان

امتحان عملی آزمایشگاه مکانیک خاک استاد آذریان روز پنج شنبه مورخ ۷ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۳ الی ۱۱ در ازمایشگاه مکانیک خاک برگزار می گردد./. بیشتر بخوانید »

کلاس جبرانی استاد افضلی

کلاس جبرانی درس اقتصاد استاد افضلی روز جمعه مورخ ۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۰ تا ۹:۰۰ کلاس ۲۰۶ کلاس جبرانی درس رفتار سازمانی استاد افضلی روزجمعه ۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۳۰ کلاس ۱۰۶ برگزار می گردد./. بیشتر بخوانید »

قابل توجه دانشجویان مهندسی فناوری عمران-ساختمان سازی

دانشجویان این رشته که درس مکانیک خاک ۱ را بااستاد رحمانی ایرج مجددا به عنوان جبرانی یا پیش نیاز اخذ نموده اند می بایست درجلسه امتحان این درس در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۷ حضور داشته ویکی از موضوعات تحقیقاتی زیر را در همان جلسه تحویل دهند./. ۱- تزریق ومیکروپایل (micropile & grouting ) ۲- نیلینگ وانکراژ (nailing & ... بیشتر بخوانید »

بازید درس آزمایشگاه انتقال وتوزیع استاد پارسیان

بازدید درس آزمایشگاه انتقال وتوزیع گروه اول ( ازحروف الف تا س) روز یک شنبه مورخ ۳خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۹صبح پست برق دانشجو بازدید درس آزمایشگاه انتقال وتوزیع گروه دوم (ازحروف ش تا ی) روز سه شنبه مورخ ۵ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۹ صبح پست برق دانشجو ضمنا امتحان عملی درس کارگاه عمومی برق ورسم فنی برق روز چهارشنبه مورخ ... بیشتر بخوانید »

قابل توجه دانشجویان محترم

جلسه ارائه پروژه کارگاه تکمیلی ساختمان استاد دانشمند درروز سه شنبه مورخ ۵ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد./. بیشتر بخوانید »