• کتابخانه

  • کارگاه مخابرات و الکترونیک

  • کارگاه تراشکاری

اطلاعیه تشکیل کلاسهای ترم تابستان استاد ذوالفقاری

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه تشکیل کلاسهای ترم تابستان استاد ذوالفقاری بشرح زیر تشکیل می شود. برنامه ریزی و توسعه          پنج شنبه ۵/۱۴  و۵/۲۱                      از ساعت ۱۷تا ۲۰ مدیریت کسب و کار          پنج شنبه ۵/۲۸                                از ساعت ۱۴ تا ۲۰ تجزیه و تحلیل سیستم       پنج شنبه ۵/۱۴ و۵/۲۱                      از ساعت ۱۴ تا ۱۷ حضور دانشجویان در جلسه الزامی می ... بیشتر بخوانید »

اطلاعیه برگزاری کلاسهای استاد اسماعیل زاده در ترم تابستان

به اطلاع دانشجویانی که دروس زیر را در ترم تابستان با استاد اسماعیل زاده انتخاب واحد کرده اند می رساند تاریخ برگزاری کلاس بشرح زیر می باشد. ۱-سیم کشی روشنایی فنی   سه شنبه ها ساعت ۱۸ تا ۲۱ ۲- الکترونیک کاربردی            سه شنبه ها ۱۵ تا ۱۸ ۳- کنترل در ابزار دقیق         شنبه ها ۱۵ تا ۲۱ بیشتر بخوانید »

اولین جلسه تشکیل کلاسهای ترم تابستان ۹۵

به اطلاع دانشجویانی که در تابستان انتخاب واحد دارند می رساند اولین جلسه کلاسها طبق ساعات زیر تشکیل می شود. پژوهش عملیاتی ۲           استاد حسن زاده پنج شنبه ۹۵/۴/۳۱ ساعت ۱۷/۳۰ دروس استاد اسماعیل زاده             سه شنبه ۹۵/۴/۲۹   ساعت ۱۵ ۱- روشنائی فنی ۲-الکترونیک کاربردی ۳-کنترل داده های صنعتی ۴-ماشین الکتریکی بیشتر بخوانید »

اطلاع رسانی اولین جلسه کلاسهای دروس ترم تابستانی ۹۵

به اطلاع دانشجویانی که ترم تابستان انتخاب واحد دارند می رساند اولین جلسه کلاس طبق جدول زیر برگزار می شود. نام استاد درس تاریخ ساعت برگزاری کلاس پارسیان آز انتقال و توزیع کارگاه سیم پیچی رسم فنی ۹۵/۴/۲۷ ۱۵ خاتمی آز-تکنیک پالس آز الکترونیک عمومی کاربرد رایانه در الکترونیک آز میکروکنترلرها ۹۵/۴/۳۱ ۱۶ آذریان آز تکنولوژی بتن نرم افزارهای متره ... بیشتر بخوانید »

برگزاری کلاس رفع اشکال استاد شامی

کلاس رفع اشکال دروس ریاضی مهندسی با استاد شامی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۷ ساعت ۱۷:۰۰ و ریاضی ۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۷ ساعت ۱۸:۰۰ برگزار می گردد./. بیشتر بخوانید »

امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه انتقال حرارت استاد حبیبی

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان آزمایشگاه انتقال حرارت استاد حبیبی دوشنبه مورخ ۹۵/۳/۱۷ ساعت ۱۷ برگزار می شود. بیشتر بخوانید »

برگزاری کلاس جبرانی استاد صدرآبادی

کلاس جبرانی درس کنترل پروژه با استاد صدرآبادی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ برگزار می گردد./. بیشتر بخوانید »

امتحان پایان ترم برنامه نویسی استاد شایگان مهر

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان پایان ترم درس برنامه نویسی مقدماتی استاد شایگان مهر یکشنبه ۹۵/۳/۱۶ ساعت ۱۷ برگزار می شود. بیشتر بخوانید »

امتحان پایان ترم فیزیک پیش استاد جعفری

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان پایان ترم فیزیک پیش استاد جعفری پنج شنبه مورخ ۹۵/۳/۲۰ در کلاس ۲۰۸ برگزار می شود گروه برق صنعتی ساعت ۱۳ تا ۱۵ گروه عمران ساعت ۱۵ تا ۱۷ بیشتر بخوانید »