آخرین اخبار دانشگاه
  • کتابخانه

  • کارگاه مخابرات و الکترونیک

  • کارگاه تراشکاری

امتحان پایان ترم استاد دخانچی

امتحان پایان ترم  درس استاتیک استاد دخانچی از تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰ به تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۵ تغییر یافته است./. بیشتر بخوانید »

امتحان پایان ترم استاد مختارپور

امتحان پایان ترم درس انتقال حرارت استاد مختارپور روزیکشنبه مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۸ درکلاس ۱۰۱ برگزار می گردد./. امتحان پایان ترم درس ترمودینامیک استاد مختارپور روز سه شنبه مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۸ در کلاس ۲۰۱ برگزار می گردد./. آوردن ماشین حساب الزامی است./. بیشتر بخوانید »

برگزاری کلاس جبرانی استاد افضلی

کلاس جبرانی درس اقتصاد استاد افضلی روز چهارشنبه مورخ ۶خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۳۰-۱۶ اتاق ۲۰۴ برگزار می گردد./. کلاس جبرانی درس رفتار سازمانی استاد افضلی روزچهارشنبه مورخ ۶ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۳۰-۱۸ کلاس ۲۰۴ برگزار می گردد./. بیشتر بخوانید »

قابل توجه دانشجویانی که بااستاد احمدی باغچه انتخاب واحد نموده اند

۱- امتحان پایان ترم درس کاربرد نرم افزارهای مهندسی روزجمعه مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۸:۳۰ برگزار می گردد./. ۲- زمان ارائه خرپای پل ماکارونی روزجمعه مورخ ۸خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱ می باشد./. ۳- آخرین زمان ارائه پروژه درس مصالح ساختمانی وطراحی معماری تاروز سه شنبه مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ می باشد./. بیشتر بخوانید »

قابل توجه دانشجویانی که درس تربیت بدنی رابااستاد حکیم پور اخذنموده اند

آخرین مهلت تحویل پروژه و مشخص کردن پروژه درروزهای یکشنبه ۱۰ خرداد۱۳۹۴ و سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۸ الی ۲۰ می باشد./. بیشتر بخوانید »

قابل توجه دانشجویان رشته برق صنعتی

قابل توجه دانشجویانی که بااستاد پارسیان دروس کارگاهی دارند: تاریخ برگزاری امتحانات عملی وتئوری ۱- امتحان پایان ترم کارگاه plc وامتحان تئوری کارگاه عمومی برق وامتحان تئوری کارگاه برق صنعتی روز سه شنبه مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار می گردد./. ۲- امتحان رسم فنی برق روز چهارشنبه مورخ ۶ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۷-۱۴ برگزار می گردد./. ۳- امتحان ... بیشتر بخوانید »

امتحان پایان ترم

امتحان پایان ترم ریاضی پیش دانشگاهی استاد حسن زاده درروز یکشنبه مورخ ۱۰ خرداد۱۳۹۴ ساعت ۱۶ برگزار می گردد./. بیشتر بخوانید »

قابل توجه دانشجویان استاد سلامت

امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه جوشکاری استاد سلامت درروز یک شنبه مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۷ درکارگاه جوش برگزارمی گردد./. امتحان پایان ترم درس نقشه کشی واصول cad استاد سلامت درروز جمعه مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴ درکلاس نقشه کشی برگزار می گردد./. بیشتر بخوانید »

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی مکانیک

امتحان پایان ترم درس مبانی برق استاد عزیزی روز جمعه ۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۰ درکلاس ۱۰۵ برگزار می گردد./. بیشتر بخوانید »