آخرین اخبار دانشگاه
  • کتابخانه

  • کارگاه مخابرات و الکترونیک

  • کارگاه تراشکاری

عدم تشکیل کلاس استاد قنبری

قابل توجه کلیه دانشجویان کلاس های استاد قنبری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ برگزار نمی شود. بیشتر بخوانید »

عدم تشکیل کلاس استاد یمنی

قابل توجه کلیه دانشجویان کلاس های استاد یمنی پنج شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ برگزار نمی شود. ضمنا امتحان میانترم درس حسابداری منابع انسانی مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ و امتحان درس حسابداری مالی ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ برگزار می شود. بیشتر بخوانید »

کلاس جبرانی درس خطوط انتقال مخابراتی استاد اسماعیل زاده

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس خطوط انتقال مخابراتی را با استاد اسماعیل زاده اخذ نموده اند جبرانی این درس روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴ در محل کلاس ۱۰۵ برگزار می شود. بیشتر بخوانید »

عدم تشکیل کلاس های استاد اسماعیل آبادی

قابل توجه کلیه دانشجویان کلاس های  استاد اسماعیل آبادی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵  برگزار نمی شود. جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد. بیشتر بخوانید »

امتحان میان ترم درس پی وپی سازی استاد دانشمند

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس پی و پی سازی را با استاد دانشمند اخذ نموده اند امتحان میان ترم این درس روز پنج شنبه ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ برگزار خواهد شد. بیشتر بخوانید »

کلاس جبرانی دروس استاد اسماعیل زاده

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس مهندسی نرم افزار سیستم های کنترل و کنترل دیجیتال و غیر خطی را با استاد اسماعیل زاده انتخاب واحد کرده اند جبرانی این دروس به شرح زیر می باشد. نام درس تاریخ ساعت برگزاری مهندسی نرم افزار سیستم های کنترل ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ ۱۵ الی ۱۷ کنترل دیجیتال وغیرخطی ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ ۱۷ الی ۱۹ بیشتر بخوانید »

کلاس جبرانی مدار منطقی استاد علیزاده

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس مدار منطقی را با استاد علیزاده اخذ نموده اند جبرانی این درس روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۴ برگزار می شود. بیشتر بخوانید »

آزمون های میان ترم دروس ریاضیات استاد ضابطی

قابل توجه کلیه دانشجویانی که دروس جبر خطی , ریاضیات وکاربردآن درحسابداری و معادلات دیفرانسیل را با استاد ضابطی اخذ نموده اند امتحانات این دروس به شرح زیر می باشد. نام درس تاریخ امتحان روز و ساعت امتحان جبرخطی ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ شنبه ساعت ۱۵ ریاضیات و کاربردآن درحسابداری ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ شنبه ساعت ۱۳ معادلات دیفرانسیل ۰۴/۰۹/۱۳۹۳ سه شنبه ساعت ۱۴:۳۰   همراه ... بیشتر بخوانید »

عدم تشکیل کلاس های استاد رحیمی

قابل توجه کلیه دانشجویانی که با استاد رحیمی انتخاب واحد کرده اند کلاس های روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ برگزار نمی شود. بیشتر بخوانید »