آخرین اخبار دانشگاه
  • کتابخانه

  • کارگاه مخابرات و الکترونیک

  • کارگاه تراشکاری

برگزاری کلاسهای استاد شایق

کلیه کلاسهای درس استاد شایق چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۴ وپنج شنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۵ برگزار می گردد./. بیشتر بخوانید »

برگزاری کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس آمار وکاربرد آن درحسابداری با استاد حسن زاده  روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد./. بیشتر بخوانید »

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای درس استاد محرری روزهای دوشنبه وسه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۹ و۱۳۹۴/۹/۱۰ برگزار نمی گردد./. کلیه کلاسهای درس استاد سیدحامد حسینی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ برگزار نمی گردد./. بیشتر بخوانید »

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای درس استاد مشتاقی چهارشنبه ۱۳۹۴/۹/۴ برگزار نمی گردد./. بیشتر بخوانید »

برگزاری کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس cad/ cam  بااستاد خدادادی شنبه مورخ ۱۳۹۴/۸/۳۰ از ساعت ۱۹-۱۶ برگزار می گردد./. بیشتر بخوانید »

مرکز مشاوره دانشگاه

قابل توجه دانشجویان گرامی. مرکز مشاوره دانشگاه به آدرس خیابان دانشگاه، دانشگاه ۱۱، پلاک ۱۰۰ راه اندازی گردید.برای گرفتن وقت مشاوره لطفا با تلفن های ۳۷۲۸۹۲۳۴-۳۷۲۷۸۵۳۳ تماس بگیرید. بیشتر بخوانید »

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای  استاد وحیدیان چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۴ برگزار نمی گردد./. بیشتر بخوانید »

برگزاری کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس مبانی برق استاد عزیزی روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۸/۳۰ از ساعت ۲۰-۱۴ برگزار می گردد./. بیشتر بخوانید »

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای استاد اصغری سه شنبه مورخ   ۱۳۹۴/۸/۲۶ برگزار نمی گردد./. بیشتر بخوانید »